Livsstyrketrening Veiledning

Livsstyrketrening: nytt kurs i Sandefjord  Ta kontakt for påmelding tlf 97 16 04 37

Har du lyst til å endre på noe, men hva skal til for å komme videre?

En veiledning/coaching time kan hjelpe deg. Hensikten med samtalen er å bidra til utvikling og endring, refleksjon og læring. Du får hjelp til å finner dine egne ressurser og indre krefter, ønsker og mål. Da kan du lettere ta avgjørelser som har betydning for ditt videre liv.

Oppmerksomhetsøvelser kan være med på å få frem hvordan følelser setter seg i kroppen og noen opplever endringer i smertenivå eller at andre plager endrer seg eller blir mindre.

Vi er alle ansvarlige for vårt eget liv. Har vi det bra med oss selv, har vi det også bra sammen med andre. Noen ganger i livet kan det være behov for å få hjelp av andre til å se egne muligheter. Fokuset blir lagt på hvor du er nå, hva du vil og hva som må til for å komme dit.

Skulpturen her er laget av Yanni Souvatzoglou som er bosatt i Athen. Han hadde utstilling i Skagen og han fortalte da om tanken bak denne skulpturen. Den heter Eternal Leap og forestiller noen som ønsker å gå ut over sine egne grenser. Ved å holde fokus på målet (foten) vil man nå målet man har satt seg.