Akupunktur 2000

Acunova/ Akupunktur2000 kan benyttes bla ved kronisk og akutte smerter, øyelidelser, allergi, betennelsestilstander, nedsatt immunforsvar, stress-tilstander mm.

Acunova/Akupunktur 2000 er en ny akupunktur teknikk som virker via nervesystemet. Akupunktur – punktene ligger i og omkring alle ledd i kroppen. Ved å påvirke et punkt med en tynn akupunkturnål sendes et signal via nervesystemet til hjernen og på den måten kan man påvirke forskjellige deler av kroppen. Kroppens hormonproduserende kjertler stimuleres til å produsere og frigjøre forskjellige stoffer bla noen meget viktige smertestillende hormoner, endorfiner. Kroppen starter da å «reparere» seg selv.

En lengre forklaring er som følgende. (Hentet fra John Boel sin bok: Fremtidens medisin):
Når akupunkturnålen settes korrekt i et reflekspunkt starter en elektrisk prosess. Dvs det starter en strøm med en bestemt elektrisk frekvens. Hvert akupunkturpunkt utsender sin egen unike frekvens. Strømmen med den bestemte frekvensen vandrer langs det perifere nervesystem og via ryggmargen og den forlengende marg til hjernestammen.. Deretter sendes den videre til thalamus og hjernebarken. Det bearbeidede signal går til Hypothalamus og videre til hypofysen. Hypofysens hormoner vandrer via blodbanen til de hormonproduserende kjertler som derved motiveres til å produsere og frigi nettopp de substanser som er nødvendig for at kroppens naturlige reparasjons prosess settes igang.

Sagt på en annen måte så kan AcuNova hjelpe kroppen med å fjerne blokkeringer så kroppens naturlige (iboende) prosesser kan finne sted.

Det er John Boel i Danmark som har siden 1990- tallet systematisert punktene i dette systemet.

Les mer på hjemmesiden til www.a2000.dk