Om meg

Karin Rød

Jeg har vokst opp i fantastiske Sandefjord.

Jobber i Lærings- og Mestringssenteret i Sandefjord kommune

Godkjent Livstyrketrener på Diakonhjemmet Høgskole

Ved Telemark Sjukepleierhøgskole ble jeg ferdig utdannet i 1991. Jeg har jobbet som sykepleier bla ved Telemark Sjukehus, Det Norske Radiumhospital og ved Sykehuset i Vestfold, Tønsberg.

Jeg har jobbet som rådgiver ved Kontoret for Fritt sykehusvalg. Det er en telefon og netttjeneste som er driftet av Helsedirektoratet og jeg var da ansatt i Helse Sør Øst RHF. Der fikk jeg god oversikt over helsetjenesten i Norge. Jeg har tatt videreutdanning i Helse og Sosialpolitikk og Helse og Sosialforvaltning ved høgskolen i Oslo.

Veiledning og coachingutdanning har jeg fra Høgskolen i Akershus.

Jeg er godkjent Qigong instruktør av Grand Master Fan Xiulan ved Biyun Akademiet.

Jeg har lært AcuNova/Akupunktur 2000 direkte av John Boel/ John Boel Jr i Danmark.